MORE MOORE IN 2014 1

12月31日除夕,首先補祝各位聖誕快樂,然後又預祝新年快樂,再提提各位,1月1號新年新伊始,各位除了有一個新開始之餘,亦別忘記2014年1月1日有沙田賽馬,祝各位贏個盤滿缽滿。

如果開鑼時未有去快活谷敲馬會的鑼的朋友就更加要入場,因為1月1日當天入場的朋友除了可以獲得馬仔30METHING LUCKY匙扣之外,更加機會免費贏得24K包金「好運金鑼」一個,回家慢慢敲個夠。

在1月1日的賽日裡面總有著11場賽事,其中包括幾場常常令人頭痛的泥地賽,然而重點則是第8場的「華商會挑戰盃」。各位都知道盃摩約翰摩亞一旦遇上盃賽就十分精神,而今次他亦東南西北四路夾擊湊夠一枱麻雀,同時派遺四駒落場,當中就包括有「一寶」(8場2號)以及「綽力之城」(8場3號)。

可能大家有所不知,「一寶」(8場2號)乃為大美人李嘉欣所擁有,所以屆時想一睹李嘉欣的風采,就早早找好風水位,因為「一寶」(8場2號)贏面不少,李嘉欣很有機會拉頭馬。

不過哪匹才是盃摩的真命天子,真的很難捉摸,所以如果想知道更多資料,各位除了可以到馬會官網查看之外,亦可透過最新程式Racing App去獲取相關資訊。例如究竟盃摩與韋達在盃賽合作的成功率有幾高?「方嘉柏&潘頓」及「告東尼&蔡明紹」這兩對老柏檔又對大摩有多威脅?韋達騎「綽力之城」(8場3號)排第1檔又是否贏面較高?這些統統都能透過Racing App找到答案。