A Lion Sculpture 1

A Lion Sculpture 2

A Lion Sculpture 3

A Lion Sculpture 4

A Lion Sculpture 5

(SOURCE: THE WONDROUS)